draco_logo
draco_logo
PROIZVODI

Hidroizolacije tunela, mostova

Hidroizolacijske tunelske membrane
DRACO PLAN 207

DRACO PLAN 207

Jednoslojna PVC-P membrana za HI konstrukcija u tlu (2,0mm)

DRACO PLAN 207 je nearmirana fleksibilna PVC – P vinilna dvobojna membrana sa signalnim slojem. Jednoslojna je i služi za hidroizolaciju konstrukcija u tlu. Koristi se za zaštitu tunela i ukopanih galerija, umjetnih tunela i konstrukcija u tlu. Spajanje membrana se vrši s opremom za varenje na vrući zrak.
Skladištite role horizontalno, na suhom mjestu, uvijek paralelno nikad ukriženo, neizloženo višim temperaturama.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 207

Jednoslojna PVC-P membrana za HI konstrukcija u tlu (2,0mm)

Zaštita tunela i ukopanih galerija, umjetnih tunela i konstrukcija u tlu.

DRACO PLAN 157

DRACO PLAN 157

Jednoslojna PVC-P membrana za HI konstrukcija u tlu (1,5mm)

DRACO PLAN 157 je jednoslojna PVC-P membrana koja se koristi za hidroizolaciju konstrukcija u tlu, npr. podzemnih parkirališta ili podruma. Spajanje membrana se vrši s opremom za varenje na vrući zrak.
Skladištite role horizontalno, na suhom mjestu, uvijek paralelno nikad ukriženo, neizloženo višim temperaturama.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 157

Jednoslojna PVC-P membrana za HI konstrukcija u tlu (1,5mm)

Za zaštitu tunela i ukopanih galerija,umjetnih tunela i konstrukcija u tlu.

Centar za izmjenu postavki privatnosti