draco_logo
draco_logo
DRACO BENT 505

Hidroizolacijska lamelirana bentonitna membrana

DRACO BENT 505 je jednoslojna bentonitna membrana, lamelirana s polietilenskom folijom, za izolaciju podzemnih dijelova konstrukcija u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70 m. Postavljanje bentonitne membrane moguće je i u uvjetima bez hidrostatskog tlaka. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti,...) ili nasutog i kompaktiranog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i plinonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita, s udjelom montmorionita min. 80%, nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem stvara savitljivu, ali snažnu membranu. Na netkanom geotekstilu ugrađena je polietilenska folija koja dodatno mehanički štiti i osigurava membranu od prodora vode. Bentonitna vlakna srastaju s površinom izlivenog betona i tvore čvrstu mehaničku vezu koja eliminira mogućnost podvlačenja vode. Bentonitni gel brtvi pukotine koja mogu naknadno nastati u betonu. S trakom DRACO WATERSTOP 500, granulama DRACO BENT 100, pastom DRACO BENT 110 i pričvrsnim rondelama s čavlima DRACO BENT 125 čini potpun sustav hidroizolacije.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Pakiranje: rola 1,1 m x 5 m; rola 2,5 m x 10 m

UPOTREBA
PREDNOSTI

Pakiranje: rola 1,1 m x 5 m; rola 2,5 m x 10 m

Dokumenti

Centar za izmjenu postavki privatnosti