draco_logo
draco_logo
Hidroizolacije bazena, vodosprema  
solution_details_image
Hidroizolacije bazena polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Bazen je, neovisno o namjeni, spremnik vode i treba spriječiti štetu koja bi nastalu curenjem kroz AB konstrukciju bazena. Za bazen sa završnim keramičkim pločicama hidroizolaciju je bitno ugraditi na dno i zidove AB bazenske školjke, prije postavljanja pločica, kako bi se spriječio prodor vode u konstrukciju koja vremenom uzrokuje koroziju armature i degradaciju betona. Zbog specifičnog sastava vode u bazenu (klor) i zahtjeva za zdravstvenom ispravnosti hidroizolacije, upotrebljava se dvokomponentni polimer – cementni premaz DRACO LASTIC 150. Premaz karakterizira visoka elastičnost, vodonepropusnost i kompaktibilnost sa svim cementnim ljepilima, a posjeduje i certifikat za pitku vodu. Kako bi se omogućila bolja adhezija premaza za podlogu nanosi se prajmer DRACO PRIMO 100 koji podlogu dodatno ojačava i stabilizira. Premaz je potrebno dodatno ojačati brtvećom, elastičnom trakom DRACO BAND 100 / DRACO BAND 110. Trakom se brtvi kontakt dna bazena sa zidovima, zida sa zidom, gazišta i čela stepenica te stepenica za zidom, utapa se u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti.

UPOTREBA
PREDNOSTI
PRIMJENA
VEZANI PROIZVODI

Hidroizolacije bazena polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Akrilni prajmer

DRACO PRIMO 100 je prajmer na bazi vodene disperzije akrilnih smola koji prodire duboko u podlogu i na taj način je ojačava.
Omogućava bolje prijanjanje polimercementnih premaza na podlogu.
Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C na suhom i mračnom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije bazena polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Hidroizolacijski visoko fleksibilni polimer-cementni premaz

DRACO LASTIC 150 je visoko fleksibilni, dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementa modificiran emulzijom akrilnih polimera uz dodatak agregata fine granulacije. Otporan je na stajaću vodu, niske i visoke temperature i na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Pogodan je za izolaciju kupaonica, wellnessa, balkona, terasa, parkirališta, bazena, cisterni, temelja te ostalih građevinskih konstrukcija i dilatacija. Certificiran je za kontakt s pitkom vodom. Zajedno s brtvećim trakama čini potpun sustav hidroizolacije, a ugradnjom armaturnog platna za zahtjevne uvjete, izrazito mu se povećava žilavost i elastičnost za bolje podnošenje rada konstrukcije.
Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C na suhom i mračnom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST

Hidroizolacije bazena polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Armaturna traka

DRACO BAND 100 je elastična brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje, visoko elastična u poprečnom i manje elastična u uzdužnom smjeru. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera i polipropilenskog pletiva.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije bazena polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Armaturna traka

DRACO BAND 110 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna.
Koristi se za brtvljenje građevinskih dilatacija, spojeva i pukotina te armiranje u sustavima hidroizolacijskih premaza.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Centar za izmjenu postavki privatnosti