draco_logo
draco_logo
DRACO LASTIC 100 – gdje se primjenjuje i kako se koristi?
news_image
DRACO LASTIC 100 – gdje se primjenjuje i kako se koristi?

DRACO LASTIC 100 je jednokomponentni, fleksibilni hidroizolacijski premaz na bazi cementa modificiran emulzijom akrilnih polimera uz dodatak agregata fine granulacije. Pogodan je za izolaciju mokrih čvorova (kupaonica i WC-a), balkona i terasa, konstrukcija u tlu i podruma te za prekid kapilarne vlage kroz temelje. S brtvećim trakama čini potpun sustav hidroizolacije.

Miješanje proizvoda:

DRACO LASTIC 100 se miješa s vodom. Količina vode zavisi o alatu kojim ćete nanositi proizvod i eventualnoj potrebi za armiranjem. Za nanošenje gleterom i ako nećete punoplošno armirati proizvod dodajte na jedno pakiranje proizvoda 4,40 litara vode (22%). Za nanošenje proizvoda četkom, valjkom ili ako ćete ga armirati na jedno pakiranje proizvoda dodajte 5,00 litara vode (25%). Izmiješajte koristeći se nastavkom za miješanje na bušilici uz mali broj okretaja (450 o/min.).

DRACO LASTIC 100 - miješanje

Nanošenje proizvoda:

Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili gleterom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi kada je prvi suh.
Utrošak:
3,00 kg/m2 – za obje ruke bez ojačanja
3,50 kg/m2 – s ugrađenim ojačanjem (za zahtjevne uvjete)

DRACO LASTIC 100 - nanošenje gleterom
Nanošenje gleterom
DRACO LASTIC 100 - nanošenje četkom
Nanošenje četkom

Ojačanje proizvoda:

Na radnim reškama i spojevima horizontale i vertikale ugradite ojačanje utapanjem odgovarajuće trake DRACO BAND u prvi sloj premaza. Kod izolacije većih površina u prvi sloj premaza utopite armaturnu mrežicu DRACO BAND 200 ili armaturno platno DRACO BAND 220 s međusobnim preklopom od 10,00 cm. Nakon sušenja prvog sloja nanesite drugi sloj DRACO LASTIC 100 pazeći da potpuno prekrijete ojačanje, mrežicu ili platno.

VEZANI ČLANCI
DRACO LASTIC 100 – gdje se primjenjuje i kako se koristi?

Zaustavite vlagu koja prodire u podrum s DRACO LASTIC 100

2115DRACO LASTIC 100 – gdje se primjenjuje i kako se koristi?

28.01.2019.

Centar za izmjenu postavki privatnosti