draco_logo
draco_logo
Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800
news_image
Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

Hidroizolacija bazena važna je stavka bilo da se radi o uređenju postojećeg ili izgradnji novog. Hidroizolacijski završni epoksidni premaz za bazene DRACO POOL 800 objedinjuje hidroizolaciju i završni dekorativni sloj te snižava troškove i vrijeme potrebno za izgradnju bazena. Radi se o hidroizolacijskoj boji koja je namijenjena direktnom kontaktu s bazenskom vodom. To je premaz bijele ili efektne svijetlo plave boje koja bazenima daje prekrasan izgled.

Postupak izrade:

 • Priprema površina AB zidova i površina AB ploče dna bazena
 • Reprofilacija većih neravnina i gnijezda mikroarmiranim cementnim mortom
 • Nanošenje epoksidnog prajmera
 • Izrada holkera na spoju horizontalnih s vertikalnim površinama
 • Fina reprofilacija površina epoksidnom smolom
 • Nanošenje hidroizolacijske epoksidne boje 
 • Izrada sloja završnog dekorativnog premaza

Napomene:

 • Završni slojevi sustava su tanki pa će glatkoća i ravnina površina bazena ovisiti o kvaliteti pripreme površina AB zidova i AB ploče bazena.
 • Za izvođenje sustava hidroizolacije u boji unutarnjih površina obavezno je postojanje hidroizolacije s vanjske strane AB zidova i AB ploče bazena.

Shematski detalj:

Hidroizolacija bazena - shematski-prikaz
Priprema površina AB zidova i površina AB podne ploče

Čišćenje podloge od svih kontaminata (ulja, masnoća, mrlja, ulja za oplate, sredstava za vezanje …) mehaničkim putem (ručno ili strojno) uz vodeno pranje pod visokim tlakom s ili bez posebnih deterdženta (ako je potrebno ukloniti ulja).

Mehaničko skidanje/brušenje nedovoljno čvrstih dijelova površina i ispupčenja (kao spojeva oplata), s potpunim uklanjanjem nevezanog sloja cementnog mlijeka (bet. Skramice) do zdravog nosivog sloja tako da se otvore nevidljivi plinski džepovi. Površina treba biti bez raslojavanja ili listanja podloge.

Reprofilacija većih neravnina i gnjezda mikroarmiranim mortom

Reprofilacija uočenih neravnih površina u betonu kao što su: udubine, spojevi oplate, mjesta prodora distancera oplate (cijevnih ili „žileta“), šupljine ili segregacije agregata mikroarmiranim reparaturnim mortom kao DRACO FIX 120 ili DRACO FIX 140. Kako bi se dobila u potpunosti ravna podloga nakon reprofilacije moguće je ponovno brušenje površine. Predviđena potrošnja cca 16 kg/m2 za 1 cm debljine (1,6 kg/m2 za debljinu 1 mm), ovisno o kvaliteti podloge.

Nakon vezivanja reparaturnog morta podloga se čisti.

Nanošenje epoksidnog prajmera

Nanošenje epoksidnog dvokomponentnog prajmera DRACO PRIMO 520 na pripremljenu podlogu. Nanošenje izvesti u jednom sloju potrošnje 0,20 kg/m2. U prajmer se dodaje cca. 40% vode. Sloj je suh nakon što je promijenio boju iz mliječno bijele u prozirnu i nakon što ga se ne može „zagrebati noktom“.

Izrada holkera na spoju horizontalnih s vertikalnim površinama

Izrada holkera zaobljene površine, prosječne dužine stranica 5 x 5 cm (moguće se i druge dimenzija stranica). Na poziciji holkera, u dužini predviđenih stranica, nanosi se sloj dvokomponentne epoksidne smole DRACO PRIMO 800. Holker se izvodi od epoksidnog morta miješanjem epoksidne smole DRACO PRIMO 800 i kvarcnog pijeska. Za izradu zaobljene površine koristiti zaobljeni inox gleter ili izraditi inox šablonu.

Omjeri za izradu morta su:

 • 1 x DRACO PRIMO 800
 • 1 x fini kvarcni pijesak (geba weiss) 0,03 – 0,3 mm
 • 5 do 7 x kvarcni pijesak granulacija 0,1 – 0,3 mm

Predviđena potrošnja je cca:

Fina reprofilacija površina epoksidnom smolom

Fina reprofilacija plinskih džepova, malih otvora i manjih neravnina površina izvodi se gletanjem epoksidnom pastom nakon nanošenja epoksidnog prajmera. Reprofilaciju izvesti dvokomponentnom epoksidnom tiksotropnom pastom DRACO PRIMO 890. Predviđena potrošnja cca. 150 g/m2 ovisno o kvaliteti podloge.

Ako se ukaže potreba ugušćivanja radi sprječavanja curenja, moguće je u epoksidnu pastu DRACO PRIMO 890 dodati kvarcno brašno, fini kvarcni pijesak (geba weiss) 0.03-0,3 mm, ili ugušćivač za epokside (Stellmittel) a točan omjer prilagoditi iskustvu, mogućnosti gletanja, vlažnosti i temperaturi zraka i podloge.

Nanošenje hidroizolacijske epoksidne boje

Izvođenje dvokomponentne, tiksotropne epoksidne boje, bez otapala, DRACO POOL 800 u bijeloj ili svjetlo plavoj boji. Boju nanijeti ručno kratkodlakim valjkom u dvije ruke ili inox gleterom, u ukupnoj min. potrošnji od 600 g/m2 (2 x 300 g/m2). Druga ruka se nanosi min. 24 sata nakon nanošenja prve. Posebnom pažnjom obraditi sve uočene detalje i moguće prodore.

Napomena:

 AKO JE DRACO POOL 800 ZAVRŠNI SLOJ BAZENA PUNJENJE VODOM SE OBAVLJA NAKON POTPUNOG UMREŽAVANJA  PROIZVODA.  

Uz dodatak kvarcnog pijeska moguće je postići odgovarajuću protukliznost površine:

Izrada završnog dekorativnog premaza

Nanošenje dvokomponentnog poliuretanskog premaza DRACO TOP 800 na čistu i potpuno suhu podlogu DRACO POOL 800. Premaz se nanosi na drugu ruku DRACO POOL 800 unutar 24 sata od njenog nanošenja. Nanošenje DRACO TOP 800 se izvodi u dvije ruke s ukupnim utroškom od 300 g/m2 (2 x 150 g/m2). Druga ruka premaza se nanosi nakon sušenja prve ruke (24 sata). Kod nanošenja potrebno je obratiti pažnju da se premaz nanosi kratkodlakim valjkom u jednom prelazu bez razvlačenja (trljanja).

Ako se traži dekorativna površina bazena u prvu ruku premaza DRACO TOP 800 dodaje se 5 – 10% šljokica.

Napomene:

 • Izvođenje završnog dekorativnog premaza DRACO TOP 800  nije obavezno.
 • Ugradnjom završnog dekorativnog premaza se postiže veća otpornost hidroizolacijske boje DRACO POOL 800 na kredanje, promjenu boje i UV zračenje.

BAZEN SE PUNI VODOM NAKON POTPUNOG UMREŽAVANJA ZAVRŠNOG SLOJA.

VEZANI ČLANCI
Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

DRACO POOL 800 čuva i krasi bazene hotela Lišanj – Novi Vinodolski

2382Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

11.01.2019.

Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

Hidroizolacija bazena za plivanje s DRACO POOL 800

1968Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

11.01.2019.

Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

Hidroizolacija bio-bazena DRACO POOL sustavom

2457Hidroizolacija bazena epoksidnom bojom DRACO POOL 800 uz dekorativni premaz DRACO TOP 800

11.01.2019.

Centar za izmjenu postavki privatnosti