draco_logo
draco_logo
Hidroizolacija kupaonica, WC-a i kuhinja s DRACO LASTIC 150
news_image
Hidroizolacija kupaonica, WC-a i kuhinja s DRACO LASTIC 150

Obnova kupaonica, WC-a i kuhinja bitan je zahvat koji iziskuje dobro promišljanje i znatna financijska sredstva. Izmjena vodovodnih instalacija, sanitarija i keramičkih pločica samo je jedan dio priče. Drugi dio, ali ne manje važan, je hidroizolacija kupaonica, hidroizolacija WC-a i hidroizolacija kuhinje.

Hidroizolacija je bitna kako bi spriječila prodor vode i vlage u podove i zidove našeg doma te tako onemogućila oštećenja građevine i sačuvala njen estetski izgled. Podizanje parketa ili otpadanje dijelova žbuke, gleta i boje sa zidova svjedoče o nedostatku hidroizolacije ili njenoj lošoj izvedbi. Najučinkovitiji je princip sprječavanja prodora vode u slojeve estriha i zidova ugradnjom hidroizolacije ispod završne obloge, najčešće od keramike. Kod ovakvog načina izolacije redovito se koriste hidroizolacijski premazi na koje se direktno lijepi završna obloga.

DRACO LASTIC 150 novi je visoko fleksibilni, dvokomponentni hidroizolacijski premaz. Predstavlja optimalan izbor za hidroizolaciju kupaonica, wellnessa, balkona, terasa, parkirališta, bazena, cisterni, temelja te ostalih građevinskih konstrukcija i dilatacija. Otporan je na stajaću vodu, niske i visoke temperature i na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Karakterizira ga brza i jednostavna aplikacija, kao i prionjivost na sve vrste materijala koji se koriste u gradnji. Vrlo je važno napomenuti da je DRACO LASTIC 150 moguće nanijeti npr. na postojeće keramičke pločice tj. nije ih potrebno razbijati prije postavljanja hidroizolacije što umnogome olakšava i pojeftinjuje sanaciju. Uz to se nove keramičke pločice lijepe izravno na DRACO LASTIC 150.

Evo primjera kako kvalitetno izvesti hidroizolaciju kupaonice, wc-a ili kuhinje:

1. Podlogu je potrebno pripremiti tako da se odstrane bilo kakve nečistoće i labavi dijelovi. Sve neravnine treba zagladiti reparaturnim mortom. Ako je podloga porozna potrebno ju je navlažiti, ali da nema ležeće vode.

Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - početno stanje
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – početno stanje
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - čišćenje podloge
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – čišćenje podloge
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - uklanjanje svih nepravilnosti s podloge
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – uklanjanje svih nepravilnosti s podloge

 

2. Kada je podloga pripremljena, potrebno je izmiješati obje komponente hidroizolacijskog premaza DRACO LASTIC 150 koristeći bušilicu s nastavkom za miješanje. Miješanje se vrši otprilike 3.0 min nakon čega se ostavi 1.0 min, a potom ponovno izmiješa cca. 2.0 min.

Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - miješanje A i B komponente
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – miješanje A i B komponente

 

3. Kod izolacije većih površina poda potrebno je napraviti punoplošno ojačanje tako da se u prvi sloj premaza utopi armaturno platno DRACO BAND 220.

4. Nanesite prvi sloj polimercementnog hidroizolacijskog premaza DRACO LASTIC 150 četkom, valjkom ili gleterom na kompletnu površina poda i na sve zidove. Uz zidove se nanosi min. 10 cm, a uz zidove oko kade do visine od 2 m. Poželjno je izolirati i zid oko umivaonika ili sudopera. Sve spojeve poda i zidova kao i međusobne spojeve zidova oko kade potrebno je zabrtviti dilatacijskim trakama DRACO BAND 100 ili DRACO BAND 110.

Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - nanošenje prvog sloja DRACO LASTIC 150
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – nanošenje prvog sloja DRACO LASTIC 150
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - sve zabrtljveno dilatacijskim trakama DRACO BAND 100 ili 110
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – sve zabrtljveno dilatacijskim trakama DRACO BAND

 

5. Brtvljenje sanitarnih čvorova poliuretanskim kitom DRACO FLEX 550 ili DRACO FLEX 525

Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - brtvljenje
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – brtvljenje
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - brtvljenje spojeva
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – brtvljenje spojeva
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - zabrtvljeni spojevi
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – zabrtvljeni spojevi
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - zabrtvljeni spojevi
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – zabrtvljeni spojevi

 

6. Kada je prvi sloj suh nanosi se drugi sloj DRACO LASTIC 150. Mora se voditi računa o tome da se hidroizolacijskim premazom potpuno prekriju sve dilatacijske trake ili platno.

Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - nanošenje drugog sloja DRACO LASTIC 150
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – nanošenje drugog sloja DRACO LASTIC 150

 

7. Nakon sušenja drugog sloja hidroizolacijskog premaza, izravno na hidroizolaciju se postavlja keramička obloga.

Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - sve spremno za postavljanje keramike
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – sve spremno za postavljanje keramike
Hidroizolacija kupaonice s polimercementom DRACO LASTIC 150 - sve spremno za postavljanje keramike
Hidroizolacija kupaonice s DRACO LASTIC 150 – sve spremno za postavljanje keramike

 

Ovako, cjelovito, izvedena hidroizolacija mokrih čvorova osigurava njihovo dugogodišnje bezbrižno korištenje.

Centar za izmjenu postavki privatnosti