draco_logo
draco_logo
Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom – DRACO PLAN
news_image
Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom – DRACO PLAN

Dio objekta direktno izložen atmosferskim utjecajima kao što je vjetar, padaline, temperaturne oscilacije i UV zračenje je krov. Zbog održavanja kvalitete života u objektu nužno je da slojevi krova budu izvedeni tako da spriječe prolazak štetnih djelovanja u objekt. Najštetniji vanjski utjecaj su padaline, a izborom adekvatne hidroizolacije i njenom pravilnom izvedbom rješava se problem prodora vlage. Zadatak krovnih hidroizolacija je ne samo svladati sve negativne utjecaje, nego i dati projektantima i investitorima slobodu kako bi ravni krov mogli pretvoriti u ugodne i korisne površine kao što su terase, ozelenjeni vrtovi, parkirališta, igrališta.

Hidroizolacijska jednoslojna membrana od TPO-a kao DRACO PLAN 120 / DRACO PLAN 150 / DRACO PLAN 180 / DRACO PLAN 200 zadovoljava kriterije po pitanju UV stabilnosti, visoke mehaničke otpornosti i otpornosti na probijanje, a zbog bijele boje pridonosi energetskoj učinkovitosti objekta. Dolazi u različitim debljinama, a izbor ovisi o uvjetima eksploatacije. TPO membrana je podatna i lako prilagodljiva svim zahtjevnim detaljima koji se mogu javiti na krovu. Osim kod novogradnje, DRACO PLAN sustav pogodan je i za sanaciju ravnog krova. U pravilu se DRACO PLAN membrana postavlja izravno na postojeći krov ne skidajući postojeće slojeve. S obzirom da nisu potrebna rušenja, rad je brži i jeftiniji, a izbjegnuto je i odnošenje i zbrinjavanje otpada s krova.

DRACO PLAN membrana je kompatibilna sa svim uobičajenim materijalima koji se mogu naći na krovu, čime se izbjegava ugradnja dodatnih razdijelnih slojeva. U slučaju bitomena ili betona u padu potrebno je ugraditi geotekstil 300 g/m2 kao razdjelni sloj na koji se onda postavlja jednoslojna TPO membrana.

DRACO PLAN – jednoslojna TPO membrana se upotrebljava za hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana te za hidroizolaciju zelenih krovova i terasa. DRACO PLAN je izbor kod projekata u kojima se zahtijeva 100% – tna zaštita ravnog krova na dugi rok!

Hidroizolacija s DRACO PLAN
Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom


Uradi sam:

1. Prije početka radova, podloga treba biti suha, čista i bez leda ili snijega. Krhotine, oštri predmeti itd. moraju biti uklonjeni pažljivim metenjem ili usisavanjem prije postavljanja membrane.

2. Nakon što je podloga pripremljena odrolajte membrane i postavite ih na polje

3. Nakon što ste membrane postavili na polje potrebno je rubove membrana preklopiti te međusobno zavariti vrućim zrakom uz pomoć variomata. Ovakav način predstavlja najsigurniju metodu spajanja koja rezultira neprekinutom i homogenom membranom od ruba do ruba krova. Imajte na umu da kako bi se omogućilo ravnomjerno i kontinuirano varenje rubova membrane, sve razlike u visini podloge, treba izravnati

4. Za kraj, završetke membrane potrebno zavariti na pocinčane limove presvučene istim polimerom od kojeg je izrađena membrana.

VEZANI ČLANCI
Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom – DRACO PLAN

Hidroizolacija balkona ili terase s DRACO LASTIC 150

2028Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom – DRACO PLAN

22.05.2018.

Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom – DRACO PLAN

Hidroizolacija bazena za plivanje s DRACO POOL 800

1968Hidroizolacija ravnog krova jednoslojnom TPO membranom – DRACO PLAN

22.05.2018.

Centar za izmjenu postavki privatnosti