draco_logo
draco_logo
Hidroizolacija septičke jame s DRACO LASTIC 150
news_image
Hidroizolacija septičke jame s DRACO LASTIC 150

Kod septičkih jama javljaju se dva problema. Prvi, i onaj koji izaziva više pozornosti, je onaj da septička jama ispušta svoj sadržaj u okoliš. Drugi problem, manje primjetan, ali nipošto manje značajan, je propuštanje vode i vlage s vanjske strane u konstrukciju septičke jame što je polako, ali konzistentno uništava.

Da bi to izbjegli, najbolje je, najjednostavnije i najjeftinije kvalitetno hidroizolirati septičku jamu izvan i iznutra odmah prilikom gradnje. U nastavku ćemo se posvetiti unutrašnjoj hidroizolaciji.
Kao i uvijek, potrebno je dobro pripremiti površinu koju ćemo hidroizolirati, očistiti je od svakog ostatka ulja, masnoće i od svih labavih materijala pjeskarenjem ili ispiranjem vodom pod tlakom kako bi podloga bila kompaktna i otporna. Nakon čišćenja potrebno je sve rupe i pukotine izravnati reparaturnim mortom DRACO FIX 120.
Prije početka nanošenja polimercementne hidroizolacije na betonsku podlogu treba nanijeti odgovarajući prajmer DRACO PRIMO 100 (potrošnja 0,2 do 0,3 kg/m2) ili navlažiti površinu tako da bude zasićena vodom, ali bez ležeće ili ukapljene vode (beton oblačno vlažan). Prajmer se nanosi samo na stare podloge i na one za koje je upitno prianjanje polimer-cementnog premaza.
Kada je površina pripremljena, izmiješamo obje komponente polimercementnog hidroizolacijskog premaza DRACO LASTIC 150. Bitno je da se u tekuću komponentu postupno dodaje praškasta komponenta miješajući bušilicom s nastavkom za miješanje.

Hidroizolacija septičke jame - DRACO LASTIC 150
Hidroizolacija septičke jame – nanošenje prvog sloja DRACO LASTIC 150

Prvi sloj polimer-cementnog hidroizolacijskog premaza DRACO LASTIC 150 nanosi se na podlogu gleterom, četkom ili valjkom u debljini od 1 mm. Nakon što je nanesen prvi sloj potrebno je zabrtviti sve spojeve zid – pod i zid – zid s DRACO BAND 100 dilatacijskom trakom tako da se traka utopi u prvi sloj hidroizolacijskog premaza.

Hidroizolacija septičke jame - DRACO BAND 100 - uranjanje u prvi sloj DRACO LASTIC 150
Hidroizolacija septičke jame – DRACO BAND 100 – uranjanje u prvi sloj DRACO LASTIC-a 150

Nakon što se prvi sloj hidroizolacije osušio krećemo s nanošenjem drugog sloja hidroizolacijskog premaza.

Hidroizolacija septičke jame - DRACO LASTIC 150 - faza II.

Bitno je voditi računa da se sve dilatacijske trake potpuno prekriju hidroizolacijskim premazom. Debljina drugog sloja također treba biti 1 mm tako da ukupna debljina hidroizolacije bude 2 mm. Prosječna ukupna potrošnja je 4 kg/m2.

Centar za izmjenu postavki privatnosti