draco_logo
draco_logo
DOWNLOAD ZONA
TEHNIČKI LISTOVI
HIDROIZOLACIJA TEMELJA, PODRUMA, PODZEMNIH GRAĐEVINA
Aktivne samobrtveće trake
PODOVI
PREVENCIJA GLJIVICA I PLJESNI
Sredstva za čišćenje
Termo premazi
MASE ZA INJEKTIRANJE
HIDROIZOLACIJE BALKONA, TERASA, KUPAONICA
Hidroizolacijski polimercementi premazi
Hidroizolacijski polimercementi prajmeri
Hidroizolacijski poliuretanski zaštitni premazi
MASE ZA BRTVLJENJE
Elastične mase za brtvljenje
HIDROIZOLACIJE TRGOVA, RAVNIH KROVOVA
BRTVENE TRAKE
HIDROIZOLACIJE TUNELA, VIJADUKTA, MOSTOVA
Hidroizolacijske tunelske membrane
HIDROIZOLACIJA BAZENA, VODOSPREMA
Hidroizolacijski premazi za bazene i vodospreme
ZAŠTITA KAMENA I BETONA
Impregnacije, zaštitni premazi
STATIČKA OJAČANJA
Lagani beton
HIDROIZOLACIJA TEMELJA, PODRUMA, PODZEMNIH GRAĐEVINA
Aktivne samobrtveće trake
PREVENCIJA GLJIVICA I PLJESNI
Sredstva za čišćenje
Termo premazi
MASE ZA INJEKTIRANJE
HIDROIZOLACIJE BALKONA, TERASA, KUPAONICA
Hidroizolacijski polimercementi premazi
Hidroizolacijski polimercementi prajmeri
Hidroizolacijski poliuretanski zaštitni premazi
MASE ZA BRTVLJENJE
Elastične mase za brtvljenje
HIDROIZOLACIJE TUNELA, VIJADUKTA, MOSTOVA
Hidroizolacijske tunelske membrane
HIDROIZOLACIJA BAZENA, VODOSPREMA
Hidroizolacijski premazi za bazene i vodospreme
ZAŠTITA KAMENA I BETONA
Impregnacije, zaštitni premazi
Lagani beton

Centar za izmjenu postavki privatnosti