draco_logo
draco_logo
PROIZVODI

Hidroizolacije trgova, ravnih krovova

Hidroizolacijske krovne membrane
DRACO PLAN 205

DRACO PLAN 205

Jednoslojna krovna PVC membrana 2,0mm (siva)

DRACO PLAN 205 je fleksibilna PVC – P vinilna mebrana, debljine 2,0 mm. Membrana je ojačana poliesterskom mrežicom. Koristi se za hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana, na novim zgradama i za obnovu postojećih zgrada. Proizvodi se u sivoj boji.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke. Može se reciklirati.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 205

Jednoslojna krovna PVC membrana 2,0mm (siva)

Hidroizolacija izloženih/opterećenih ravnih krovova i terasa.

DRACO PLAN 200

DRACO PLAN 200

Jednoslojna krovna TPO membrana 2,0mm (bijela)

DRACO PLAN 200 je visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPOa), energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, izrazite otpornosti na UV zrake, većinu kemijskih spojeva, mikroorganizme i korijenje. Membrana je punoplošno armirana poliesterskom mrežicom. Gornji bijeli sloj karakterizira vrlo visoka otpornost na oborine i UV zrake dok donji, crni sloj, karakterizira visoka mehanička otpornost. Spaja se varenjem vrućim zrakom, a namijenjena je korištenju u svim klimatskim uvjetima. Membrana DRACO PLAN 200 nije izložena naprezanjima prilikom proizvodnje te je potpuno zaštićena, bez rizika od delaminacije ili prodora vode.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 200

Jednoslojna krovna TPO membrana 2,0mm (bijela)

Hidroizolacija izloženih, opterećenih, zelenih krovova i terasa.

DRACO PLAN 185

DRACO PLAN 185

Jednoslojna krovna PVC membrana 1,8mm (siva)

DRACO PLAN 185 je fleksibilna PVC – P vinilna mebrana, debljine 1,8 mm. Membrana je ojačana poliesterskom mrežicom. Koristi se za hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana, na novim zgradama i za obnovu postojećih zgrada. Proizvodi se u sivoj boji.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke. Može se reciklirati.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 185

Jednoslojna krovna PVC membrana 1,8mm (siva)

Hidroizolacija izloženih/opterećenih ravnih krovova i terasa.

DRACO PLAN 180

DRACO PLAN 180

Jednoslojna krovna TPO membrana 1,8mm (bijela)

DRACO PLAN 180 je visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPOa), energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, izrazite otpornosti na UV zrake, većinu kemijskih spojeva, mikroorganizme i korijenje. Membrana je punoplošno armirana poliesterskom mrežicom. Gornji bijeli sloj karakterizira vrlo visoka otpornost na oborine i UV zrake dok donji, crni sloj, karakterizira visoka mehanička otpornost. Spaja se varenjem vrućim zrakom, a namijenjena je korištenju u svim klimatskim uvjetima. Membrana DRACO PLAN 180 nije izložena naprezanjima prilikom proizvodnje te je potpuno zaštićena, bez rizika od delaminacije ili prodora vode.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 180

Jednoslojna krovna TPO membrana 1,8mm (bijela)

Hidroizolacija izloženih, opterećenih, zelenih krovova i terasa.

DRACO PLAN 155

DRACO PLAN 155

Jednoslojna krovna PVC membrana 1,5mm (siva)

DRACO PLAN 155 je fleksibilna PVC – P vinilna mebrana, debljine 1,5 mm. Membrana je ojačana poliesterskom mrežicom. Koristi se za hidroizolaciju krovova kao izložena ili opterećena membrana, na novim zgradama i za obnovu postojećih zgrada. Proizvodi se u sivoj i tamno sivoj boji.
Skladištite role horizontalno, na suhom mjestu, uvijek paralelno nikad ukriženo.
Proizvod se može reciklirati.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 155

Jednoslojna krovna PVC membrana 1,5mm (siva)

Hidroizolacija izloženih/opterećenih ravnih krovova i terasa.

DRACO PLAN 150

DRACO PLAN 150

Jednoslojna krovna TPO membrana 1,5mm (bijela)

DRACO PLAN 150 je visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPOa), energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, izrazite otpornosti na UV zrake, većinu kemijskih spojeva, mikroorganizme i korijenje. Membrana je punoplošno armirana poliesterskom mrežicom. Gornji bijeli sloj karakterizira vrlo visoka otpornost na oborine i UV zrake dok donji, crni sloj, karakterizira visoka mehanička otpornost. Spaja se varenjem vrućim zrakom, a namijenjena je korištenju u svim klimatskim uvjetima. Membrana DRACO PLAN 150 nije izložena naprezanjima prilikom proizvodnje te je potpuno zaštićena, bez rizika od delaminacije ili prodora vode.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 150

Jednoslojna krovna TPO membrana 1,5mm (bijela)

Hidroizolacija izloženih, opterećenih, zelenih krovova i terasa.

DRACO PLAN 120

DRACO PLAN 120

Jednoslojna krovna TPO membrana 1,2mm (bijela)

DRACO PLAN 120 je visokokvalitetna ekološka jednoslojna hidroizolacijska membrana od sintetičke gume (TPOa), energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, izrazite otpornosti na UV zrake, većinu kemijskih spojeva, mikroorganizme i korijenje. Membrana je punoplošno armirana poliesterskom mrežicom. Gornji bijeli sloj karakterizira vrlo visoka otpornost na oborine i UV zrake dok donji, crni sloj, karakterizira visoka mehanička otpornost. Spaja se varenjem vrućim zrakom, a namijenjena je korištenju u svim klimatskim uvjetima. Membrana DRACO PLAN 120 nije izložena naprezanjima prilikom proizvodnje te je potpuno zaštićena, bez rizika od delaminacije ili prodora vode.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 120

Jednoslojna krovna TPO membrana 1,2mm (bijela)

Hidroizolacija izloženih, opterećenih, zelenih krovova i terasa.

Hidroizolacije trgova, ravnih krovova

Pomoćni materijali i pribor
DRACO PLAN 435

DRACO PLAN 435

Geotekstil PP termoobrađeni 300 g/m2

DRACO PLAN 435 je geotekstil, plošne mase 300 g/m2, od polipropilena (PP). Proizveden je procesom preciznog tkanja iglom uz termičku obradu površine.
Koristi se kao podložni i zaštitni sloj kod ugradnje DRACO PLAN membrana te kao filterski i razdjelni sloj kod nasipanja različitih frakcija agregata ili tla. DRACO PLAN 435 je netoksičan proizvod.
Proizvod skladištite u zatvorenom prostoru s vodoravno položenim rolama bez pristupa UV zračenja.

DRACO PLAN 435

Geotekstil PP termoobrađeni 300 g/m2

Podložni i zaštitni sloj kod ugradnje DRACO PLAN membrana.

DRACO PLAN 425

DRACO PLAN 425

Geotekstil PP termoobrađeni 200 g/m2

DRACO PLAN 425 je geotekstil, plošne mase 200 g/m2, od polipropilena (PP). Proizveden je procesom preciznog tkanja iglom uz termičku obradu površine.
Koristi se kao podložni i zaštitni sloj kod ugradnje DRACO PLAN membrana, te kao filterski i razdjelni sloj kod nasipanja različitih frakcija agregata ili tla.

DRACO PLAN 425

Geotekstil PP termoobrađeni 200 g/m2

Podložni i zaštitni sloj kod ugradnje DRACO PLAN membrana.

DRACO PLAN 405

DRACO PLAN 405

Parna brana PE AL 100 g/m2

DRACO PLAN 405 je izrađen od višeslojne polietilenske (PE) folije ojačane mrežicom u svrhu povećanja čvrstoće s toplinski refleksivnim slojem od aluminija koji toplinu vraća u unutrašnji prostor.
Parna brana PE AL 100 g/m2 koristi se u kosim i ravnim krovovima, zidovima i spuštenim stropovima.
Proizvod skladištite u zatvorenom prostoru s vodoravno položenim rolama bez pristupa UV zračenja.

DRACO PLAN 405

Parna brana PE AL 100 g/m2

Parna brana u kosim i ravnim krovovima, zidovima i spuštenim stropovima.

DRACO PLAN 400

DRACO PLAN 400

Parna brana PE 100 g/m2

DRACO PLAN 400 je izrađen od prozirne polietilenske (PE) folije ojačane mrežicom u svrhu povećanja čvrstoće. Parna brana PE 100 g/m2 koristi se u kosim i ravnim krovovima, zidovima i spuštenim stropovima.
Proizvod skladištite u zatvorenom prostoru s vodoravno položenim rolama bez pristupa UV zračenja.

DRACO PLAN 400

Parna brana PE 100 g/m2

Parna brana u kosim i ravnim krovovima, zidovima i spuštenim stropovima.

DRACO PLAN 335

DRACO PLAN 335

Pločice sa šiljcima za pričvršćivanje

DRACO PLAN 335 je čelična pločica sa šiljcima za mehaničko pričvršćivanje. Koristi se za mehaničko pričvršćivanje DRACO PLAN krovnih membrana.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

DRACO PLAN 335

Pločice sa šiljcima za pričvršćivanje

Mehaničko pričvršćivanje DRACO PLAN krovnih membrana.

DRACO PLAN 330

DRACO PLAN 330

Čelična pločica za mehaničko pričvršćivanje

DRACO PLAN 330 je čelična pločica za mehaničko pričvršćivanje. Koristi se za mehaničko pričvršćivanje DRACO PLAN krovnih membrana.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.

DRACO PLAN 330

Čelična pločica za mehaničko pričvršćivanje

Mehaničko pričvršćivanje DRACO PLAN krovnih membrana.

DRACO PLAN 325

DRACO PLAN 325

Kaširani lim PVC

DRACO PLAN 325 je kaširani PVC lim. Koristi se za obradu detalja DRACO PLAN PVC krovnih membrana. Sive je boje.

DRACO PLAN 325

Kaširani lim PVC

Obrada detalja DRACO PLAN krovnih membrana.

DRACO PLAN 320

DRACO PLAN 320

Kaširani lim TPO

DRACO PLAN 320 je kaširani lim TPO. Koristi se za obradu detalja DRACO PLAN TPO krovnih membrana. Bijele je boje.

DRACO PLAN 320

Kaširani lim TPO

Obrada detalja DRACO PLAN krovnih membrana.

DRACO PLAN 315

DRACO PLAN 315

Sredstvo za brtvljenje PVC membrana

DRACO PLAN 315 je sredstvo za brtvljenje PVC membrana. Koristi se za brtvljenje rubova DRACO PLAN PVC membrana.
Potrošnja: 10 – 20 g/m¹ zavarenog ruba membrane.

DRACO PLAN 315

Sredstvo za brtvljenje PVC membrana

Brtvljenje rubova DRACO PLAN PVC membrana.

DRACO PLAN 310

DRACO PLAN 310

Sredstvo za brtvljenje TPO membrana

DRACO PLAN 310 je sredstvo za brtvljenje TPO membrana. Koristi se za brtvljenje rubova DRACO PLAN TPO membrana.
Potrošnja: 10 – 20 g/m¹ zavarenog ruba membrane.

DRACO PLAN 310

Sredstvo za brtvljenje TPO membrana

Brtvljenje rubova DRACO PLAN TPO membrana.

DRACO PLAN 305

DRACO PLAN 305

Sredstvo za čišćenje PVC membrana

DRACO PLAN 305 je tekuće sredstvo za čišćenje PVC membrana. Koristi se za čišćenje preklopa DRACO PLAN PVC membrana prije varenja.

DRACO PLAN 305

Sredstvo za čišćenje PVC membrana

Čišćenje preklopa DRACO PLAN PVC membrana prije varenja.

DRACO PLAN 300

DRACO PLAN 300

Sredstvo za čišćenje TPO membrana.

DRACO PLAN 300 je tekuće sredstvo za čišćenje TPO membrana. Koristi se za čišćenje preklopa DRACO PLAN TPO membrana prije varenja.

DRACO PLAN 300

Sredstvo za čišćenje TPO membrana.

Čišćenje preklopa DRACO PLAN TPO membrana prije varenja.

DRACO PLAN 105

DRACO PLAN 105

Jednoslojna krovna hidroizolacijska nearmirana PVC membrana

DRACO PLAN 105 je nearmirana PVC – P vinilna membrana debljine 1,5 mm. Proizvodi se u sivoj boji.

DRACO PLAN 105

Jednoslojna krovna hidroizolacijska nearmirana PVC membrana

Obrada detalja DRACO PLAN krovnih membrana.

DRACO PLAN 100

DRACO PLAN 100

Jednoslojna krovna hidroizolacijska nearmirana TPO membrana

DRACO PLAN 100 je jednoslojna krovna hidroizolacijska nearmirana TPO membrana. Koristi se za obradu detalja DRACO PLAN TPO krovnih membrana.
Bijele je boje.

DRACO PLAN 100

Jednoslojna krovna hidroizolacijska nearmirana TPO membrana

Obrada detalja DRACO PLAN krovnih membrana.

Centar za izmjenu postavki privatnosti