draco_logo
draco_logo
DRACO FIX 300

Poliuretanska smola za injektiranje

DRACO FIX 300 je jednokomponentna poliuretanska hidrofobična smola koja reagira s vodom i tvori fleksibilnu pjenu pogodnu za hidroizolaciju i brtvljenje pukotina i radnih reški u betonskim konstrukcijama s efikasnim zaustavljanjem prodora vode. Preporuča se za betonske konstrukcije podložne pomacima. Aplicira se pumpom za jednokomponentne smole.
Skladištite na suhom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Pakiranje: kanta 20 kg

UPOTREBA
PREDNOSTI

Centar za izmjenu postavki privatnosti