draco_logo
draco_logo
DRACO FIX 310

Katalizator poliuretanske smole za injektiranje

DRACO FIX 310 je katalizator kojim je omogućena aktivacija poliuretanske smole DRACO FIX 300 za injektiranje.

Pakiranje: kanta 0,4 kg

UPOTREBA
PREDNOSTI

Centar za izmjenu postavki privatnosti