draco_logo
draco_logo
DRACO FIX 120

Brzo vezujući polimer-cementni mort za sanacije

DRACO FIX 120 je jednokomponentni, mikroarmirani, tiksotropni cementni mort kontroliranog skupljanja i brzog vezivanja koji se upotrebljava za konstruktivne sanacije i zaglađivanje betona. Koristi se za brze sanacije betonskih elemenata, rubova na stupovima, gredama i nosačima te balkonima. Služi za brze reprofilacije površinskih oštećenja na betonu: gnijezda i odlomljeni dijelovi betona te brze intervencije s ciljem pripreme podloge za nanošenje hidroizolacije. Koristi se i za brzo postavljanje okvira vrata i prozora i električnih instalacija. Ima izvrsnu tiksotropnost tj. postaje manje viskozan što ga više miješamo te onda nanošenje čini puno lakšim.
Skladištite na suhom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Pakiranje: vreća 25 kg

UPOTREBA
PREDNOSTI

Centar za izmjenu postavki privatnosti