draco_logo
draco_logo
DRACO SHIELD 500

Elastični zaštitni fasadni premaz.

DRACO SHIELD 500 je elastični fasadni premaz koji se koristi za zaštitu fasadnih površina od betona, žbuke i ostalih mineralnih materijala. Premoštava pukotine i štiti od karbonizacije.
Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C na suhom i mračnom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Pakiranje: kanta 20l

Centar za izmjenu postavki privatnosti