draco_logo
draco_logo
Hidroizolacije balkona, terasa, kupaonica
solution_details_image
Hidroizolacije kupaonica polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

U kupaonici je svakodnevno prisutna voda i zbog toga je važno pobrinuti se za kvalitetnu hidroizolaciju i na taj način spriječiti bilo kakve neugodnosti s curenjem vode. Kvalitetno rješenje hidroizolacije kupaonica sprječava prolazak vlage u konstrukciju i njenu pojavu u ostalim prostorijama objekta. Najučinkovitije sprječavanje prodora vode u slojeve estriha i zidova postiže se izvedbom polimer-cementne hidroizolacije prije oblaganja keramikom. DRACO LASTIC 100 je jednokomponentni, fleksibilni hidroizolacijski premaz na bazi cementa modificiran emulzijom polimera. Nanosi se na pod sa soklom od 10,0 cm te na zidove uz kade i tuš kade. Za bolju adheziju premaza, podlogu je moguće dodatno ojačati i stabilizirati prajmerom DRACO PRIMO 100. Premaz se na kritičnim mjestima spoja zida sa zidom i poda sa zidovima ojačava ugradnjom visoko elastične, brtveće trake DRACO BAND 100 / DRACO BAND 110 koja se utapa u prvi sloj premaza, a drugim se prekriva u potpunosti.

UPOTREBA
PREDNOSTI
PRIMJENA
VEZANI PROIZVODI

Hidroizolacije kupaonica polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Akrilni prajmer

DRACO PRIMO 100 je prajmer na bazi vodene disperzije akrilnih smola koji prodire duboko u podlogu i na taj način je ojačava.
Omogućava bolje prijanjanje polimercementnih premaza na podlogu.
Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C na suhom i mračnom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije kupaonica polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Hidroizolacijski visoko fleksibilni polimer-cementni premaz

DRACO LASTIC 150 je visoko fleksibilni, dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementa modificiran emulzijom akrilnih polimera uz dodatak agregata fine granulacije. Otporan je na stajaću vodu, niske i visoke temperature i na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja. Pogodan je za izolaciju kupaonica, wellnessa, balkona, terasa, parkirališta, bazena, cisterni, temelja te ostalih građevinskih konstrukcija i dilatacija. Certificiran je za kontakt s pitkom vodom. Zajedno s brtvećim trakama čini potpun sustav hidroizolacije, a ugradnjom armaturnog platna za zahtjevne uvjete, izrazito mu se povećava žilavost i elastičnost za bolje podnošenje rada konstrukcije.
Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C na suhom i mračnom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST

Hidroizolacije kupaonica polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Armaturna traka

DRACO BAND 100 je elastična brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje, visoko elastična u poprečnom i manje elastična u uzdužnom smjeru. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog elastomera i polipropilenskog pletiva.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije kupaonica polimer-cementnim premazima – završni sloj keramika

Armaturna traka

DRACO BAND 110 je brtveća hidroizolacijska traka za ojačanje. Sastoji se iz brtvećeg dijela od termoplastičnog PVC-a i netkanog poliesterskog platna.
Koristi se za brtvljenje građevinskih dilatacija, spojeva i pukotina te armiranje u sustavima hidroizolacijskih premaza.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Centar za izmjenu postavki privatnosti