draco_logo
draco_logo
Hidroizolacije temelja, podruma, podzemnih građevina
solution_details_image
Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Dijelovi objekta ispod razine tla izloženi su višestrukom utjecaju vode kao što je vlaga iz zemlje, procjedne vode i podzemne vode. Svaki od navedenih utjecaja ima u cilju prodrijeti kroz konstrukciju u unutrašnjost podzemnih dijelova pri čemu štetno djeluju na konstruktivne elemente objekta i narušavaju kvalitetu života. Kako bi se spriječilo da voda uopće uđe u konstrukciju hidroizolaciju je najbolje staviti s vanjske strane. Bentonitne membrane kao DRACO BENT 500 ili DRACO BENT 505 su jednoslojne membrane s granulama bentonita između dva sloja geotekstila koje imaju sposobnost upijanja vode, tj. u kontaktu s vodom se pretvaraju u gusti vodonepropusni gel koji štiti konstrukciju do čak 70 mVS. Ovo svojstvo da hidroizolacija ''radi'' s vodom pod pritiskom je jedinstveno i DRACO BENT membranu stavlja ispred svih ostalih hidroizolacija. DRACO BENT sustav zahtijeva minimalnu pripremu podloge, bez potrebe za izvođenjem podložnog i zaštitnog betona, rad u otežanim uvjetima te jednostavnu obradu detalja. Smanjenjem slojeva, smanjuje se količina iskopa i ubrzava gradnja. Granule DRACO BENT 100 i pasta DRACO BENT 110 su neizostavne komponente sustava na gradilištu koji će svaki prodor, kritičan detalj ili završetak membrane zabrtviti na prikladan način. Betoniranje po segmentima kao rezultat daje radne prekide na kojima pojava malih pukotina, zbog slabije veze starog i novog betona, predstavlja lagan put za vodu. Kako bi se otklonila svaka mogućnost prolaska vode, radni prekidi se dodatno brtve DRACO WATERSTOP 500 trakom koja u kontaktu s vlagom bubri i injektira se u male pukotine. DRACO BENT 500 i DRACO BENT 505 membrana se ispod temeljne ploče polaže na uvaljanu posteljicu/podložni beton, a na vertikali se na izbetonirane zidove pričvršćuje DRACO BENT 125 čavlima s rondelom.

UPOTREBA
PREDNOSTI
VEZANI PROIZVODI

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Hidroizolacijska lamelirana bentonitna membrana

DRACO BENT 505 je jednoslojna bentonitna membrana, lamelirana s polietilenskom folijom, za izolaciju podzemnih dijelova konstrukcija u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70 m. Postavljanje bentonitne membrane moguće je i u uvjetima bez hidrostatskog tlaka. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti,...) ili nasutog i kompaktiranog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i plinonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita, s udjelom montmorionita min. 80%, nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem stvara savitljivu, ali snažnu membranu. Na netkanom geotekstilu ugrađena je polietilenska folija koja dodatno mehanički štiti i osigurava membranu od prodora vode. Bentonitna vlakna srastaju s površinom izlivenog betona i tvore čvrstu mehaničku vezu koja eliminira mogućnost podvlačenja vode. Bentonitni gel brtvi pukotine koja mogu naknadno nastati u betonu. S trakom DRACO WATERSTOP 500, granulama DRACO BENT 100, pastom DRACO BENT 110 i pričvrsnim rondelama s čavlima DRACO BENT 125 čini potpun sustav hidroizolacije.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Hidroizolacijska bentonitna membrana

DRACO BENT 500 je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih dijelova konstrukcija u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70 m. Postavljanje bentonitne membrane moguće je i u uvjetima bez hidrostatskog tlaka. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti,...) ili nasutog i kompaktiranog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i plinonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita, s udjelom montmorionita min. 80%, nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem stvara savitljivu, ali snažnu membranu. Bentonitna vlakna srastaju s površinom izljevenog betona i tvore čvrstu mehaničku vezu koja eliminira mogućnost podvlačenja vode. Bentonitni gel brtvi pukotine koje mogu naknadno nastati u betonu. S trakom DRACO WATERSTOP 500, granulama DRACO BENT 100, pastom DRACO BENT 110 i pričvrsnim rondelama s čavlima DRACO BENT 125 čini potpun sustav hidroizolacije.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Pričvrsna polietilenska rondela (podloška) s čavlom

DRACO BENT 125 je pričvrsna polietilenska rondela (podloška) s čavlom. Koristi se za mehaničko pričvršćivanje hidroizolacijskih DRACO BENT membrana.
Skladištite na suhom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Pričvrsna polietilenska rondela (podloška)

DRACO BENT 120 je pričvrsna polietilenska rondela (podloška). Koristi se za mehaničko pričvršćivanje hidroizolacijskih DRACO BENT membrana. Povećava pričvrsnu površinu i osigurava da se membrana ne odvoji od podloge.
Skladištite na suhom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Bentonitna pasta za brtvljenje

DRACO BENT 110 je gusta pasta na bazi polimeriziranog bentonita za pripremu površine i obradu detalja kod hidroizoliranja bentonitnom membranom DRACO BENT 500. U kontaktu s vodom bubri formirajući nepropusnu brtvu. DRACO BENT 110 pasta je jednostavna za ugradnju, te prianja uz većinu materijala (strukturni beton, zidane konstrukcije, drvo, većinu metalnih površina, itd.). Zidarskom žlicom se jednostavno ugrađuje na horizontalne i vertikalne površine. Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Bentonitne granule za brtvljenje

DRACO BENT 100 su granule natrij bentonita tretirane polimerima koje se upotrebljavaju za obradu detalja kod hidroizolacijskog sistema DRACO BENT. U kontaktu s vodom, DRACO BENT 100 granule formiraju gustu nepropusnu brtvu koja u kombinaciji s proizvodima na bazi natrij – bentonita iz sustava DRACO BENT tvori potpuni hidroizolacijski sustav.
Skladištite na suhom mjestu. Proizvod ne sadrži štetne ili po zdravlje opasne sastojke.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Hidroizolacije temelja, podruma ukopanih od 2 m do 70 m – bentonitnim membranama

Hidroizolacijska samobrtveća traka

DRACO WATERSTOP 500 je hidrofilna waterstop traka napravljena od aktivnog natrij-bentonita i butilne gume. Dizajnirana je tako da u kontaktu s vodom bubri i brtvi radne prekide betoniranja injektirajući se u male pukotine, suprotstavlja se hidrostatskom pritisku i sprječava prolaz vode kroz spoj. Koristi se kao zamjena konvencionalnim pasivnim PVC ili gumenim waterstop trakama uz eliminiranje zahtjeva za razdvojenim oplatama, varenjem spojeva trake i vezivanje za armaturu. DRACO WATERSTOP 500 se isporučuje sa zaštitnom mrežicom i čavlićima za beton. Proizvod je bez organskih primjesa. Rok trajanja mu je neograničen.
Ugrađen traje koliko i sama konstrukcija. Skladištite ga na suhom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Centar za izmjenu postavki privatnosti