draco_logo
draco_logo
Sanacije
solution_details_image
Brtvljenje prodora vode poliuretanskim masama za injektiranje

Propuštanje betonskih konstrukcija kao što su podrumi i građevinske konstrukcije, može znatno umanjiti vijek trajanja objekta zbog korozije čelika i degradacije betona, te smanjiti uporabljivost i funkcionalnost. Do prodora vode može doći kroz pukotine nastale pomacima konstrukcije, konstruktivnim spojevima i manjkavom hidroizolacijom. Kako bi spriječili prolaz vode kroz konstrukciju u objekt, mjesta prodora vode mogu biti sigurno zabrtvljena i vodonepropusna postupkom injektiranja. Za injekcijski materijal je bitno odabrati onaj koji će na adekvatan način zabrtviti i odgovoriti na daljnje pokušaje prodora vode. Poliuretanska smola DRACO FIX 300 reagira s vodom i tvori fleksibilnu pjenu pogodnu za hidroizolaciju i brtvljenje prodora vode. Zbog niskog viskoziteta smola, uz minimalan tlak, duboko penetrira u materijal u koji se injektira. Jednostavna je za ugradnju, ekološka, bez otapala te visoko otporna na gljivice i druge mikroorganizme. Smoli je bitno dodati katalizator DRACO FIX 310 koji omogućuje aktiviranje smole i kontrolira vrijeme stvrdnjavanja. Potrebna količina katalizatora ovisi o temperaturi i vlažnosti mjesta injektiranja.

UPOTREBA
PREDNOSTI
VEZANI PROIZVODI

600Brtvljenje prodora vode poliuretanskim masama za injektiranje

Poliuretanska smola za injektiranje

DRACO FIX 300 je jednokomponentna poliuretanska hidrofobična smola koja reagira s vodom i tvori fleksibilnu pjenu pogodnu za hidroizolaciju i brtvljenje pukotina i radnih reški u betonskim konstrukcijama s efikasnim zaustavljanjem prodora vode. Preporuča se za betonske konstrukcije podložne pomacima. Aplicira se pumpom za jednokomponentne smole.
Skladištite na suhom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.