draco_logo
draco_logo
Sanacije
solution_details_image
Termo beton za olakšanje konstrukcija

Podovi moraju zadovoljavati određene kriterije u pogledu toplinske izolacije, zvučne izolacije i čvrstoće. Izvođenje podova ili betona za pad na krovovima, u novim ili prilikom adaptacije starih građevina može biti ograničeno nosivošću, odnosno potrebom za što lakšim slojevima. U tom slučaju se umjesto cementnog estriha u kojem je agregat od kamenog materijala i pijeska može izvesti estrih s granulama DRACO TERM 100 koje su znatno manje težine. DRACO TERM 100 čine djevičanske ili reciklirane ekspandirane granule polistirena tretirane sa specijalnim aditivom koji omogućuje savršeno miješanje s vodom i sprječava isplivavanje granula na površinu. Granule zajedno s vodom i cementom čine beton izvrsnih toplinskih karakteristika i male zapreminske težine. Uz vodu i cement, DRACO TERM-u 100 se može dodati i pijesak ako želimo povećati čvrstoću betona, ali u tom slučaju se umanjuju svojstva toplinske izolacije i povećava se težina. DRACO TERM 100 koristi se kao sloj za pad kod terasa, ravnih i kosih krovova, kao estrih, međusloj u podovima u sustavu podnog grijanja, kao podloga na koju se direktno postavlja završni sloj poda. Termo beton od DRACO TERM 100 granula jednostavan je za miješanje i izvođenje, a može se ugrađivati i pumpanjem.

UPOTREBA
PREDNOSTI
VEZANI PROIZVODI

Termo beton za olakšanje konstrukcija

Super lagani termobeton

DRACO TERM 100 su reciklirane EPS granule tretirane specijalnim E.I.A. aditivom koji omogućuje savršeno miješanje s vodom, eliminira pojavu plutanja i garantira njihovu homogenu raspoređenost u mješavini. Granule se miješaju s cementom i vodom čime se dobija superlagani termobeton DRACO TERM.

Rok trajanja granula je neograničen. Skladištite ih na suhom mjestu u zatvorenom prostoru.Centar za izmjenu postavki privatnosti