draco_logo
draco_logo
Zaštita površina
solution_details_image
Zaštita fasada

Fasada je uz krov najizloženiji dio objekta. Svakodnevno je izložena svim atmosferskim utjecajima koji vremenom mogu uzrokovati degradaciju završnog fasadnog sloja i mrlje nastale upijanjem nečistoća iz zraka. Kako bi fasada zadržala estetska i funkcionalna svojstva potrebno ju je tretirati premazom otpornim na štetne utjecaje kojima je izložena. Elastična, zaštitna boja DRACO SHIELD 500 je fasadni premaz koji stvara elastični hidroizolacijski film, odlične paropropusnosti i otpornosti na korozivne agense. Proizvod je izuzetno otporan na starenje, UV zrake, smrzavanje i soli za odmrzavanje. Može se nanositi na nove i stare betonske i žbukane površine. Svaka površina prije nanošenja premaza zahtijeva pripremu, tako da se očiste sve nakupljene masnoće, soli i prašina, a kod starih i žbukanih površina bitno je odstraniti sve slabo vezane dijelove i reparirati žbuku koja nedostaje. Na tako pripremljenu i suhu podlogu nanosi se, četkom ili valjkom, DRACO SHIELD 500.

UPOTREBA
PREDNOSTI
VEZANI PROIZVODI

Zaštita fasada

Elastični zaštitni fasadni premaz.

DRACO SHIELD 500 je elastični fasadni premaz koji se koristi za zaštitu fasadnih površina od betona, žbuke i ostalih mineralnih materijala. Premoštava pukotine i štiti od karbonizacije.
Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C na suhom i mračnom mjestu.
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI TEHNIČKI LIST.

Centar za izmjenu postavki privatnosti